Полезна информация
Процедура за избор на изпълнител

“Пласт комерс - 93” ООД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет: “Доставка на специализирано оборудване - 2 бр. филтрираща система и инструменти за екструдерна линия”. Крайната дата за получаване на оферти е 25.01.2023 в 17 ч.

Процедурата се провежда в изпълнение на дейностите по Договор № 2021/587845, реализиран с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма “Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България”.

Пълната документация можете да откриете тук


Пакет Документи по процедура за избор на изпълнител
Стартиране на нов проект 2022/2023

 

                                                                                              

 

 

Пласт Комерс - 93 стартира нов проект с фокус върху устойчивото развитие и ютилизирането на производствени отпадъци от поливинилхлорид.

Проектът за въвеждане на “Иновативни процеси за рециклиране на PVC материал” се реализира с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 в рамките на програма “Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България”.

Основната дейност включва закупуване на специализирано оборудване - 2 бр. филтрираща система и инструменти за екструдерна линия, които ще способстват за значително увеличение на количеството замърсен PVC материал, който компанията рециклира. По този начин ще преодолеем трудностите в преработката на PVC отпадъци, които често са нехомогенни и съдържат метали, камъни и др.

Стойността на проекта е 117 650 евро, а размерът на максимално допустимия грант - 94 110 евро. Периодът на изпълнение е от месец май 2022 до месец септември 2023.


Всички права запазени / 2015 г. Created by BIAnet