Полезна информация
Завършен проект “Innovative PVC Recycling Processes for Utilization of Dirty Material” 2021/587845

 

 

                                                                                              

 

Пласт Комерс - 93 завърши успешно проект за въвеждане на “Иновативни процеси за рециклиране на PVC материал” в компанията. Той се реализира с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 в рамките на програма “Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България”.
 
По проекта беше закупено специализирано оборудване (2 бр. филтрираща система и инструменти за екструдерна линия). С тяхна помощ компанията вече има възможност да рециклира и замърсен PVC материал - нехомогенни отпадъци, които съдържат метали, камъни и др.

Стойността на проекта е 117 650 евро, а размерът на гранта - 94 192 евро. Периодът на изпълнение беше от месец май 2022 г. до месец октомври 2023 г.


Стартиране на нов проект 2022/2023

 

                                                                                              

 

 

Пласт Комерс - 93 стартира нов проект с фокус върху устойчивото развитие и ютилизирането на производствени отпадъци от поливинилхлорид.

Проектът за въвеждане на “Иновативни процеси за рециклиране на PVC материал” се реализира с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 в рамките на програма “Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България”.

Основната дейност включва закупуване на специализирано оборудване - 2 бр. филтрираща система и инструменти за екструдерна линия, които ще способстват за значително увеличение на количеството замърсен PVC материал, който компанията рециклира. По този начин ще преодолеем трудностите в преработката на PVC отпадъци, които често са нехомогенни и съдържат метали, камъни и др.

Стойността на проекта е 117 650 евро, а размерът на максимално допустимия грант - 94 110 евро. Периодът на изпълнение е от месец май 2022 до месец септември 2023.


Всички права запазени / 2015 г. Created by BIAnet